Input your search keywords and press Enter.

Rak dojke posljedica debljanja u trudnoći?!

Ova analiza rađena je prema studijama 23885 žena oboljelih od raka dojke i u SAD i u Finskoj, i zaključak je isti: što žena više kila nakupi u trudnoći a ne skine ih do menopauze, rizik oboljenja je veći. Dakle, savjet je samo jedan: ne jedite za dvoje, pazite što i koliko jedete, a poslije poroda pazite na liniju!

Žena koja dobije više od 17 kg tokom trudnoće, ima 40 % povećan rizik da dobije rak dojke nakon menopauze, u usporedbi sa trudnicama koje dobiju između 10 i 16 kg – objavili su istraživači sa Američkog instituta za istraživanje raka.
U zapadnim razvijenim zemljama 30% žena dobije više od 17kg u trudnoći i polovina njih ta kila zadrži dugo nakon poroda, ili ih više uopće ne izgubi. Polovica trudnica uspije regulirati svoju težinu u preporučenim vrijednostima, koje ne stvaraju rizičnu skupinu nakon menopauze. Ostalih 20% dobiju premalo težine u trudnoći što ih ne dovodi u rizičnu skupinu za rak ali ugrožava zdravlje fetusa.
Žena koja dobije više od 25 kg u trudnoći, a sva ta kila ne uspije skinuti nakon poroda, utrostručuje rizik za stvaranja raka dojke nakon menopauze.
Jedino objašnjenje za ovu vezu jest da se ta prekomjerna težina nakuplja u vrijeme kad su dojke jako osjetljive. Dokazana je veza razine estrogena sa pojavom raka dojke, a u vrijeme trudnoće razina estrogena je najveća.
Za svaka dobijena 4 kg, raste rizik za 3.9%, a sve razmjerno sa BMI indexom koji je žena imala prije trudnoće