Input your search keywords and press Enter.

Kako izbjeći gubitke na grijanju?

Evo što stručnjaci savjetuju:
Ako već pri gradnji u troškovnik ukalkulirate trošak izolacije proći ćete jeftinije nego s naknadnim sanacijama.

Da biste zadovoljili današnje propise i gradili u skladu sa suvremenim smjernicama energetske učinkovitosti, sve vanjske konstrukcije trebate toplinski zaštititi. Toplinska izolacija smanjuje toplinske gubitke zimi, pregrijavanje prostora ljeti, te štiti nosivu konstrukciju od vanjskih utjecaja i jakih temperaturnih naprezanja – objašnjava inženjerka građevine Irena Borošak ističući da je dobra izolacija danas standard pri gradnji. A osim što smanjuje potrošnju, toplinski izolirana zgrada je ugodnija, produljuje joj se životni vijek i pridonosi zaštiti okoliša.
Najpoželjniji materijal za izolaciju je, ističe inženjerka, kamena vuna jer je dobar izolator i ima mogućnost difuzije pare, a na drugome mjestu je stiropor. Razlika u investiciji iznosi oko 280 kn/m2 za 10 cm izolacije kamenom vunom, a 220 kn/m2 stiroporom. Pri izboru materijala za toplinsku zaštitu treba osim toplinske vodljivosti uzeti u obzir i druge karakteristike materijala kao što su požarna otpornost, faktor otpora difuziji vodene pare, trajnost, otpornost na vlagu i drugo.
Probije li se voda, više je se nećete lako riješiti

Poskupljenje struje i plina te rast cijene lož-ulja mnogima će ovu zimu učiniti još hladnijom. Pitanje je kako uštedjeti? Prva je i osnovna stvar dobra toplinska izolacija. Kamena vuna ili stiropor u fasadi, kvalitetna stolarija i izolacija krova smanjuju troškove grijanja gotovo trostruko.
Oni koji žive u stanovima znaju pak da osim toplinske izolacije za komforniji život važnu ulogu ima i zvučna izolacija. Zvučna se izolacija dijeli na zvučnu izolaciju od udarne buke (prenosi se konstrukcijom ili krutim medijem) i zvučnu izolaciju od prostorne buke (prenosi se zrakom zračnim valovima). S obzirom na to da nije moguće izolirati sve izvore buke, moramo pronaći način da spriječimo dolazak samo neusklađenih i složenih zvučnih valova.
Važno je napomenuti da u slučaju udarne buke, kod koje prevladava provođenje zvuka izravno kroz konstruktivne elemente, moramo voditi računa da problem treba riješiti upravo na strani na kojoj je izvor buke. Postavimo li zvučno apsorbirajući materijal u području izvora udarne buke, tada smo jednim potezom presjekli sve putove kojima se zvuk može prenositi kroz konstrukciju. Uglavnom, to pravilo treba poštovati kada je u pitanju izolacija buke od poda prema prostoriji ispod. Mnogo se manji učinak u tom slučaju postiže naknadnim radom na stropu u donjoj prostoriji.

ZLATNO PRAVILO FASADE
    Danas su standard dobre termoizolacijske fasade koje se izvode u nekoliko slojeva.
Kuće i zgrade bez fasade čisto su rasipanje novca, kaže naša sugovornica. Naime, fasadu ćete na računima za grijanje isplatiti nakon već dvije sezone, stoga na toj stavci nemojte štedjeti. Osim ako ne želite grijati parkove.

Izgled fasade s aluminijskim kasetama
    Na fasade koje koriste aluminijske panele, aluminij se stavlja nakon svih zahvata. Za kazetirane fasade mogu se koristiti homogeni aluminijski limovi ili aluminijski kompozitni paneli.

ZAVRŠNI SLOJ
    Na suhu impregnaciju nanosi se završni ukrasni sloj žbuke. Način nanošenja i debljina sloja ovise o traženoj granulaciji fasade.

IZOLACIJSKO LJEPILO
    Nakon toga se nanosi još jedan sloj ljepila za izravnavanje, te se površina impregnira u boji završnog izgleda fasade.

ARMATURNA MREŽICA
    Zatim se na sve kutove objekta i na sve kutove oko prozora i vrata postavljaju kutni profili s armaturnom mrežicom. Na to se preko cijele površine fasade nanosi sloj ljepila u koji se utapa armaturna mrežica.

PARNE BRANE
    Nakon toga se umeću tiple od poliamida s čeličnom ili plastičnom jezgrom. Na rubovima gdje udari vjetra imaju najveći učinak, preporučuje se gušće tiplanje.

PODLOGA
    Podloga na koju se lijepe izolacijske ploče (kamena vuna ili stiropor) mora biti čista, suha i ravna. Na ploče se nanosi sloj ljepila, i to po rubovima i točkasto na nekoliko mjesta u sredini ploče. Ploče se polažu jedna uz drugu.

Što treba znati o hidroizolaciji
    – Pri hidroizolaciji podzemnih dijelova zgrada možete upotrijebiti: sustav bitumenskih traka, bitumenske emulzije, sintetičke folije, hidrofobirane cementne mortove, bentonit, čepičastu foliju i “bijelu kadu”.- Kada je u pitanju saniranje hidroizolacije, postoji vrlo malo slučajeva u kojima je moguć naknadni zahvat u područje već ugrađene hidroizolacije. Postupak sanacije se najvećim dijelom izvodi s unutarnje strane zgrade, pri čemu se pretežno koriste sustavi s hidrofobnim cementnim mortovima određenog tipa.- Troškovi hidroizoliranja su visoki, ali i preduvjet za trajno funkcioniranje građevine.

Kako efikasno “ušutkati” susjede
   – Plivajući podovi su podovi koji se na noseću konstrukciju ne oslanjaju izravno, već su od nje odvojeni mekim i elastičnim slojem koji prigušuje zvuk. Taj se sloj naziva plivajuća masa ili prigušujući sloj. – Još jedan materijal namijenjen zvučnoj izolaciji podova je i stiropor. Odlikuje se za nijansu slabijom izolacijskom moći od vlaknastih materijala, tako da je preporučena minimalna debljina plivajuće mase od ovog materijala 2 cm.

– Guma je također dobar materijal za zvučne izolacije jer zvuk u njoj putuje brzinom od samo 70 m/s i svoju primjenu nalazi na mjestima kontakta krutih dijelova podne konstrukcije. Ovako postavljena guma pridonosi ukupnoj izolacijskoj moći poda, ali ni u kom slučaju nije zamjena za plivajuću masu.- Za izolaciju zidova dobro je koristiti kamenu ili staklenu vunu koja je najbolje rješenje imate li zidove od gipsa (knaufa).

Insajderski trikovi za termoizolaciju
    – Toplinski gubici kroz pod čine 10% od ukupnih toplinskih gubitaka kuće, a postavljanjem toplinske izolacije moguće ih je smanjiti i za 60%. – Debljina izolacije poda ovisi o temperaturi hladne prostorije, a trebala bi biti 8 cm za podove iznad prostorija koje se griju i 10 cm za podove prema vanjskom zraku. – Toplinsko-izolacijske ploče ekspandiranog polistirena-stiropora polažu se na hidroizolaciju ili betonsku podlogu. Prije nanošenja armiranog betonskog estriha, na postavljene se ploče polaže PE-folija.

Svoj dom zaštitite od vanjske buke
    – Najvažniji faktor koji sprečava odnosno pojačava prodiranje vanjske buke u prostor je – prozor. Istraživanja pokazuju da profil (vrsta) nikad nije problem, problem nije ni staklo ako je pravilno odabrano, problem su uvijek spojevi, sastavi i brtve. Stoga pripazite pri njihovu postavljanju da sve bude izvedeno prema pravilima struke.
– Ako trebate zvučno izolirati obiteljsku kuću koja se nalazi pored ulice kojom prolazi samo lokalni promet, ona će u prosjeku danju biti izložena buci od 65 db, a noću od 52 db. Stan u gradskoj stambenoj zoni ne bi smio biti izložen buci većoj od 35 db. To znači da bi danju trebalo buku smanjiti izolacijom na 30 db, a noću na 17 db.
– Bukom se naziva skup složenih i neusklađenih zvukova. Zbog toga je Svjetska zdravstvena organizacija propisala nivo od 65 db granicom buke iznad koje ona postaje štetnom za zdravlje.
– Parametar zvučne izolacije za neki materijal iskazan u db ne pokazuje koliko taj materijal buke propušta, već za koliko ga smanjuje.

domivrt.vecernji.hr