Input your search keywords and press Enter.

Iznenađujuća pomoć dobrom snu

Rastezanje obično povezujemo s buđenjem, ali istraživanja su pokazala kako rastezanje pomaže i da brže i lakše zaspite!?

Žene koje su počele sa vježbama rastezanja, u ovoj studiji, mnogo su lakše i brže padale u san, (a neke od njih više nisu trebale ni tablete za spavanje), u odnosu na vrijeme prije prakticiranja rastezanja. Nije važno koje vježbe ćete izabrati, važno je samo da izbjegavate naporne vježbe unutar zadnja tri sata prije spavanja, koje mogu poremetiti san. Dovoljno je samo par minuta rastezanja da osjetite razliku između nemirnih noći i mirnog sna.
Ova studija je pokazala slijedeće: žene koje su u toku tjedna na vježbanje potrošile ukupno 3 sata i 45 minuta, bolje su spavale od žena koje su na vježbu u tjedan dana potrošile samo 3 sata! Ako možete, izaberite jutro kao vaše vrijeme za vježbanje, a za na večer rezervirajte tek par minuta rastezanja.