Input your search keywords and press Enter.

Febra u ranoj dobi smanjuje rizik od alergija u kasnijoj dobi?

Bebe koje su imale nekoliko puta povišenu febru u prvoj godini života, imaju manje šanse da razviju alergije kasnije u životu, tvrde stručnjaci!

Prema njima tijelo se treba što ranije početi boriti sa infekcijama i tako razvijati svoj imunosustav, kako bi kasnije u životu na taj način mimoišao moguće alergije. U ovoj studiji pregledani su zdravstveni kartoni 835 djece i rezultat je slijedeći: polovica od tog broja djece koja nisu imala febru u prvoj godini života, razvilo je neku alergiju do sedme godine ili su bila pretjerano osjetljiva. Od druge polovice, djeca koja su imala samo jednom febru u prvoj godini života 46.7% ih je razvilo neku alergiju ili su osjetljivija do svoje sedme godine. Kod ostatka djece koji je imao 2 i više febra u prvoj godini života, postotak se smanjio na 31% te niže.
Na stručnjacima je da otkriju što to iz okoline utječe na pojavu alergija koje su u stalnom porastu upravo u razvijenim zemljana – jer neke druge studije pokazale su da seoska djeca, te djeca koja su odrasla uz kućne ljubimce u stanu imaju manje šanse da dobiju neku alergiju…