Input your search keywords and press Enter.

DORUČAK VAS MOŽE SPASIT OD PREHLADE I GRIPE!

Jedan mali doprinos akciji protiv nepušenja… Prema jednoj studiji Britanskog sveučilišta u Cardiff-u, raspoloženje, podjednako kao pušenje ili prehrambene navike, utječu na infekcije gornjeg dišnog trakta! Osobe koje puše, piju ili su izložene čestim stresnim situacijama, brže se i češče razboljevaju od nepušača i osoba koje žive mirnijim i urednijim životom. U osobe koje se češče razboljevaju (barem jednom u 3 mjeseca), spadaju i one koje preskaču doručak i/ili konzumiraju alkohol.
Mislim da je poruka jasna.