Input your search keywords and press Enter.

Antibiotici povezani s alergijama!?

Patite li od alergija vi ili vaša djeca? Obratite pažnju na ovo:

Istraživanja su pokazala kako djeca koja primaju antibiotike u prvih 6 mjeseci života, povečavaju rizik razvijanja raznoraznih alergija. Utvrđeno je da takva djeca razviju alergiju na kućne ljubimce, grinje, travu, prašinu ili dobiju astmu do svoje sedme godine! Što se tiče kućnih ljubimaca, tu je uočena razlika jedino kod djece koja su u prvoj godini života u kući imala više od jednog kućnog ljubimca. Uza sve ovo treba dodati da značajnu ulogu ima i dojenje te majčina sklonost alergijama. Ukoliko dijete prima majčino mlijeko u toku prve godine života ( i ima majku koja ne pati od ni jedne vrste alergija), manja je mogućnost utjecaja antibiotika na razvoj alergija kasnije u životu.