Input your search keywords and press Enter.

Akohol muškarcima kvari san

Dokazano je da alkohol muškarcima kvari san!

Nedavnom studijom utvrđeno je da alkohol muškarcima uzrokuje probleme u disanju za vrijeme spavanja. Ženama koje piju alkohol u istoj mjeri, taj je problem znatno manji.
Studija je obuhvaćala 775 muškaraca i 645 žena. Pokazala je da muškarcu sa svakim ispijenim alkoholnim pićem raste rizik od problematičnog disanja u snu za 25%, u odnosu na žene koje jednako popiju.
Žene su manje osjetljive na prijetnje njihovom dobrom snu, nakon konzumiranja alkohola. Toj imunosti na ovaj poremećaj znatno doprinose ženski hormoni.