Input your search keywords and press Enter.

U Gradskoj vijećnici Dječji forum i Dječje gradsko vijeće obilježili Dan Konvencije UN-a o pravima djeteta

U subotu 19. studenog 2011. godine velikoj vijećnici Grada povodom obilježavanja Dana Konvencije  Ujedinjenih naroda o pravima djeteta članovi Dječjeg foruma i Dječjeg vijeća Društva Naša djeca Dubrovnik održali su radionicu posvećenu dječjim pravima.
Od 20. studenog 1989. godine u cijelome se svijetu, iniciran od UN-a/UNICEF-a, obilježava Međunarodni dan dječjih prava u cilju poticanja javnosti da se aktivnije zauzmu za dječja prava i razvoj svih dječjih potencijala jer su djeca temelj izgradnje naprednog društva. Nažalost, u svijetu postoje djeca kojoj su uskraćena osnovna životna prava jer se, na primjer, iskorištavaju kao radna snaga, sudjeluju u ratnim sukobima s oružjem, prisiljavaju na prostituciju.
Djeca su kroz radionice obnovila svoja znanja o pravima djeteta l koliko se ona poštuju ne samo u njihovoj sredini već u cijelome svijetu.
Kako je trgovina djecom i ljudima  jedan od najvećih  problem suvremenog društva koji predstavlja najteži oblik kršenja ljudskih i dječjih prava u čijoj pozadini stoji visokoprofitni organizirani kriminal radionica koja je uslijedila nakon kratke pauze trebala bi pomoći da djeca bolje razumiju kakve sve opasnosti vrebaju djecu i na koji se način mogu zaštititi. Djeca su kroz nedovršene priče u kojima je opisano  kako su neka djeca postala žrtve trgovine ljudima, kako su bila iskorištavana i kako su neki nepromišljeni koraci i postupci djecu doveli u  različite vrste opasnosti trebala dovršavajući priču navesti kako se te opasnosti mogu izbjeći.

U radionici je sudjelovao 21 polaznik Dječjeg foruma i Dječjeg gradsog vijeća kao i 7 učenika OŠ Župa Dubrovačka.

Društvo Naša djeca Dubrovnik