Input your search keywords and press Enter.

Toplomjeri sa živom – dalje od djece

Živa je izuzetno opasna, stoga treba poslušati stručnjake kad savjetuju da starinske toplomjere držite podalje od djece!Živa je toksična supstanca koja je jednako štetna i ljudima i životinjama! Štetno djeluje na mozak, živčani sustav, bubrege i jetru. Utječe na osjetila opipa, okusa, vida, pa čak i kretanja. Trudna žena izložena živi može njen loš utjecaj prenijeti na plod. Djeca zaražena živom slabije su inteligencije, lošije čuju i slaba im je koordinacija pokreta.
Sve ovo upučuje na pojačan oprez kod korištenja starinskih toplomjera, koje većina nas još uvijek nije zamijenila za digitalne.
Ako smatrate da ste sigurni sa svojim staklenim toplomjerom ispunjenim živom, ipak budite na oprezu kad su djeca u pitanju. Čak i ako je samo napuknut, živa curi. Kod slomljenog toplomjera, živa koja je iscurila mora se odmah dobro očistiti jer ako ostane, ona ispari, ali zadržava se u zraku koji udišete u toj prostoriji gdje je prolivena. Čak i mala izloženost živi mora se ozbiljno shvatiti!
Živine toplomjere ne bacajte u smeće jer će živa tako naći svoj put u zemlju i nastaviti zagađivati prirodu.
Savjetujte se u lokalnim apotekama kako se pravilno riješiti starog toplomjera ili ga zamijeniti za digitalni.