Input your search keywords and press Enter.

Škola

Svako dijete bi kad je u pitanju škola štošta promijenilo – evo što po tom pitanju kaže Ivana Šteta, 5a OŠ Marina Getaldića:

Svako dijete bi kad je u pitanju škola štošta promijenilo – evo što po tom pitanju kaže Ivana Šteta, 5a OŠ Marina Getaldića:


KAKVU BIH ŠKOLU VOLJELA

Voljela bih školu bijelu,
U kojoj je sve o jelu;
Da nas profesor iz prirode uči kako hraniti ptičice,
A da iz likovnog pravimo čokoladne sličice;
Iz hrvatskog učimo recepte pisati,
A na tjelesnom kako nakon puno hrane disati;
Iz povijesti ćemo učiti od kuda koja hrana stiže,
A na zemljopisnoj karti koja je od njih dalje a koja bliže;
Na engleskom ćemo sve lijepo prevoditi,
A na tehničkom pano složiti;
Takva je to škola bijela,
Kakvu sam ja u snu htjela…