Input your search keywords and press Enter.

Pregrijavanje beba je opasno

Roditelji nisu ni svjesni koliko mogu naškoditi svojim bebama ukoliko ih previše utopljuju i drže u pregrijanim prostorijama! Pregrijana prostorija može biti uzrok ‘smrti u koljevci’. Provedena su istraživanja vezano uz smrtnost beba u prvoj godini života i u 56% slučajeva utvrđeno je da roditelji nisu znali odrediti pravu temperaturu u bebinoj sobi.
Jedan na pet ispitanika tvrdilo je da temperatura mora biti veća od preporučene, a to je raspon od 16-20°C. Četiri od deset familja bilo je uvjereno da je njihov dom hladniji nego je u stvari bio. Tek jedna petina pogađala je pravu temperaturu sobe +/- 2 stupnja! Tek svaka treća ispitana familja imala je termometar u prostoriji u kojoj beba spava.
Stručnjaci savjetuju roditeljima: opipajte svoje dijete da vidite je li pregrijano i bacite oko na termometar u bebinoj sobi, kako bi održavali pravu temperaturu, te i na taj način osigurali svojoj bebi sigurnu okolinu za spavanje! Ako se beba znoji, znači da joj je prevruče. Hladne nožice i ručice nisu razlog za zabrinutost!
Kako smanjiti/spriječiti moguće uzroke ‘smrti u koljevci’:
– beba bi trebala ležati na leđima
– majka ne bi smjela biti ni aktivni ni pasivni pušač u vrijeme trudnoće, a nakon poroda, ni beba nebi smjela biti u blizini pušača, ili da se puši u prostoriji u kojoj beba spava!
– ne pregrijavajte bebu!
– ne pokrivajte bebinu glavu u zatvorenim prostorima!