Input your search keywords and press Enter.

Pozivnica svoj djeci i mladima našeg Planeta!!!

20. likovno-kreativni natječaj za djecu i mlade pod nazivom:
„Mladi i priroda“

Mladi sve više na našem Planetu poštuju prirodu! Mnogi se u njoj odmaraju, šetaju, planinare, čuvaju je, štite, čiste, uređuju, sade nove sadnice, ili “usvajaju“ zaštićene životinjske vrste (dupine, bjeloglave supove, šišmiše, morske kornjače).
Priroda ili latinski natura je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost. Hrvatska je zemlja očuvane prirode. Na to smo svi ponosni!
Likovno kreativne radove na temu „Mladi i priroda“ draga djeco i mladi možete poslati do 13. veljače 2014. do 18 sati na našu adresu:
Zeleni Forum Eko-centar Zeleno Sunce
Eko-Omblići
20236 Mokošica,Od izvora 74
Rijeka dubrovačka
Isto tako vaše radove možete ubaciti u naš zeleni poštanski sandučići na našem Eko-centru u Mokošici.
Najbolji radovi (sedam) sa 20.likovno-kreativnog natječaja biti će proglašeni na Valentinovo 14. veljače 2014. u 17 sati u našem Eko-centru kada ćemo imati i prigodni program za naše mlade ekoaktiviste i sve mlade Mokošice.
Jedva čekamo vaše likovno-kreativne uradke !!

Incijativni odbor:
Jadranka, Goran, Anica, Ivan, Marija, Andrea, Suzana