Input your search keywords and press Enter.

Mašta može svašta…

… to i najmlađi znaju, još kad to znaju i lijepo na papiru izraziti….
Dječju maštu pokušao je dočarati i Karlo Klaić:

M A  Š T A

Bio jednom dječak Luka. Živio je u ulica Tomislava 16 Trg cvijeća Zagreb. Volio je maštati. Jednom je maštao da je ugledao diva, a jednom da je ugledao vilu. Jednog dana je maštao o smaku svijeta, to se skoro ostvarilo, a znate kako: pao je s kreveta.
Luka je šetao ulicom i išo u šumu gdje su razne životinje, pa čak i zmajevi i divovi. Vidio je zmaja i diva, ali se nije bojao. Div je rekao: bok, zmaj isto, a dječak je odgovorio: bok, kako ste? Dobro.
Dječak se vratio kući i ispričao mami. Mama je rekla: opet si maštao! 
Pa i jesam.