Input your search keywords and press Enter.

Marine pjesmice

Hvala Mari Tošić iz VIa O.Š. Marina Getaldića:

Hvala Mari Tošić iz VIa O.Š. Marina Getaldića:

PRVA LJUBAV


U mom srcu
želja za tobom
raste sve više
jer tebe eto volim
najviše.


Pismo pišem tebi
dragi, a na dnu
poljubac blagi.
Ne znam kako da ti
kažem to,
zato evo tebi pismo ovo!


SUMRAK


Tamo u daljini vidim ja
nebo je crveno,
more je rumeno.
I još galeba dva.


Mir i tišina prevladali su,
samo brodski motor tutnja
i šutnja.
Šumske pjevače omeli nisu.


Pjev veselih pjevača,
i dan sada gori
a šumska pjesma  se ori.
I sve je jača i jača.
Kada dan ide polako u mrak,
to se zove sumrak!

BOJE


Postoje boje tople i hladene
neke su interesantne a neke i dosadne.
Postoje i neutralne
te su boje originalne.
Univerzalna je statična boja
zelena je i sasvim je svoje.
Glavne su samo tri,
a mi ih znamo svi.
Žuto je sunce, plavo je more,
plavo-žute su gore.
Crvene su latice ruže
da li me sad svi kuže!!


ŠKOLA


Škola je lijepa ovakva kakva je,
ali zašto ne bi došlo do promjene?
Da sve zadatke, brojke i petlje,
pretvorimo u igru i veselje.
Crnu ploču tamne nesreće
postane lice šarene sreće.
Da se ocjene zbrajaju
dobio si dva i tri, ma ne brini
to je petica kao slatkiša
puna plitica!