Input your search keywords and press Enter.

Kriteriji za upis u srednje škole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) objavilo je danas Odluku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2013./2014. kojom se utvrđuju zajednički, posebni i dodani elementi i kriteriji za upis.
Zajednički elementi odnose se na uspjeh koji su učenici postigli u osnovnoj školi, kao posebni elementi bodovat će se sposobnost i darovitosti, a dodatni elementi odnose se na otežane uvjete obrazovanja.

Za upis u srednju školu svim će se učenicima bodovati prosjeci svih zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnoga obrazovanja te zaključne ocjene iz predmeta bitnih za nastavak školovanja koje su postigli u sedmom i osmom razredu.

Učenicima koji će se upisivati u gimnazijske programe i strukovne programe u trajanju od najmanje četiri godine bodovat će se i zaključne ocjene iz hrvatskog, matematike, stranog jezika te još triju predmeta važnih za nastavak školovanja u pojedinim programima. Učenici će tako moći steći najviše 80 bodova.

U skladu s tom promjenom u odnosu na dosadašnje kriterije, po kojima su učenici na temelju opće uspjeha i zaključnih ocjena iz pet predmeta u sedmom i osmom razredu osnovne škole mogli imati najviše 60 bodova, podignut je i minimalni bodovni prag. Tako će sada prag za gimnazije biti 56 bodova, prag za upis u eksperimentalni program strukovne gimnazije 50 bodova, a prag za upis u ostale programe u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno strukovne škole, 44 boda.

Učenicima koji će se upisivati u trogodišnje programe obrazovanja bodovat će se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja iz hrvatskog, matematike i prvog stranog jezika. Oni će tako moći steći najviše 50 bodova, a za upis u te programe nije utvrđen minimalni bodovni prag.

Kao posebni elementi bodovat će se sposobnost i darovitost učenika, a oni će ih moći dokazati na provjeri sposobnosti umjetničkog izražavanja i kreativnosti, na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju, na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima školskih sportskih društava provedenih pod nadzorom Hrvatskog školskog športskog saveza te na osnovi kategorizacije Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora te Hrvatskog športskog saveza gluhih.

Kandidatima se za upis u srednje škole vrednuju i posebni rezultati u prethodnom obrazovanju. Tako će za upis u sve obrazovne programe učenici koji su završili osnovnu glazbenu ili plesnu školu s odobrenjem za rad MZOS-a dobiti dva boda, učenici koji su u osnovnoj školi najmanje četiri godine učili drugi strani jezik dobit će jedan bod, a oni koji su najmanje četiri godine učili jedan klasični jezik dobit će jedan dodatni bod za upis u jezične i klasične gimnazijske programe. Učenicima koji ostvare bodove po više kriterija, priznat će se svi tako ostvareni bodovi.

U umjetničke škole (likovne, glazbene i plesne) učenici se mogu upisati ako su ostvarili najmanje 44 boda na temelju rezultata postignutih u redovnoj osnovnoj školi i najmanje 70 bodova na provjeri darovitosti (od 120 maksimalnih za programe likovne i plesne umjetnosti te 180 za glazbene). Pri upisu u programe likovne umjetnosti i dizajna iznimka su učenici koji postignu maksimalan broj bodova na provjeri darovitosti.

Kao i dosad, bodovat će se i rezultati postignuti na natjecanjima znanja, odnosno na sportskim natjecanjima. Ovisno o uspjehu na tim natjecanjima, učenici će dobivati od jednoga do najviše tri boda. Iznimka su učenici koji kao pojedinci osvoje prvo mjesto na državnom ili međunarodnom natjecanju znanja u 7. ili 8. razredu koji će imati pravo na izravan upis, ako prijeđu bodovni prag.

Kao dodatni elementi vrednovat će se rezultatu učenika postignuti u otežanim uvjetima, pa će kandidati s teškoćama u razvoju imati pravo izravnog upisa u programe obrazovanja za koje imaju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Za to će morati priložiti rješenje o primjerenom obliku školovanja u osnovnoj školi, stručna mišljenja školskog liječnika i službe za profesionalno usmjeravanje.

Učenici sa zdravstvenim teškoćama koji osnovnu školu završe po redovitom nastavnom planu i programu, dobivat će dva boda, a za upis se će se moći natjecati ako ostvare minimalan bodovni prag. Pritom će morati priložiti mišljenja školskog liječnika na osnovi specijalističke dokumentacije te službe za profesionalno usmjeravanje.

Jedan bod dobivat će i učenici koji žive u otežanim uvjetima uzrokovanim ekonomskim, socijalnim i odgojnim čimbenicima koji su mogli utjecati na njihov uspjeh.

Pravo na izravan upis u srednju školu imat će, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag, djeca civilnih invalida rata i djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100-postotnim oštećenjem.

– ovdje možete pogledati odluku!

dalje.com.hr