Input your search keywords and press Enter.

Koliko je brbljiv dvogodišnjak?

Djeca koja kasno progovore – sve nadoknade do 7-me!Australijski znanstvenici ustvrdili su da djeca koja s dvije godine još nemaju želju za pričanjem ili tek počinju natucati po koju riječ – u 80% slučajeva sustignu svoje brbljave vršnjake do sedme godine života. 
Ali onih 20% šutljivih treba malo više vremena.
Austrijski znanstvenici surađivali su sa američkim. Studija je obuhvaćala razvoj 1766 beba od rođenja do sedme godine. Podjednako je bilo djevojčica i dječaka te beba koje su jedinici ili ih je dvoje u obitelji. Rezultat je slijedeći: dječaci kasnije progovaraju od djevojčica u omjeru 3:1! Do sedme godine dječaci uglavnom dostignu djevojčice i razlika tu nestaje.
Roditelji se do škole ne trebaju zabrinjavati, ali ako ni u školi dijete ne pokaže napredak u obogaćivanju svog rječnika, potrebno je konzultirati stručnjaka.
Uobičajeno je da dijete do druge godine usvoji oko 50 riječi, a od druge godine počinje slagati riječi u jednostavne rečenice sa od 2 do 3 riječi u njima.