Input your search keywords and press Enter.

Eko pozivnica svim Eko-Omblićimai ekoaktivistima Zelenog Sunca

Idemo na 11. Mediteranski sajam zdrave prehrane, ljekovitog bilja i zelenog poduzetništva.

Pod motom: “Priroda je naš najbolji prijatelj“ odlazimo već tradicionalno na 11. Mediteranski sajam zdrave prehrane, ljekov bilja i zelenog poduzetništva Dubrovnik i to u subotu 29. ožujka 2014 u Hotel Tirenu na Babin Kuku.
Stoga veselo dođite u subotu 29.ožujka 2014.u 9:35 sati u naš Eko centar u Mokošici kada ćemo dobrotom JP Libertas krenuti s 1b u 9:55 u Grad a potom br. 6 prema Hotel Tireni i zelenom Babin Kuku na 11.  Mediteranski sajam zdrave prehrane i ljekovitog bilja gdje ćemo ima mali štand sa svojim eko proizvodima kada ćemo prodavati za naše bolesne prijatelje Antu i Tijana a u sklopu naše humanitarne akcije „Pomozimo Tijanu i Anti“

Povratak u Mokošicu sa 11. Mediteranskog sajma zdrave prehrane i ljekovitog bilja oko 15:5o sati.
Tko ako ne mi  ?
Kada , ako ne danas?

Incijativni odbor:
Jadranka, Ante, Patricija, Marija, Marko, Tarik, Antonio, Oggi, Meggi