Input your search keywords and press Enter.

DJEČJI TJEDAN

U organizaciji Društva Naša djeca Dubrovnik, od 05. do 11. listopada kroz razne porograme obilježio se Dječji tjedan. Na prijemu kod dogradonačelnice Tatjane Šimac Bonačić i pročelnika Miha Katičića bio je dječji gradonačelnik Toni Peraić, njegova zamjenica Mihaela Sušić i predsjednica Dječjeg foruma Iris Lončarević. U delegaciji su bili predsjednik DND-a Miodrag Kirigin, dopredsjednica i voditeljica DF-a  i DGV-a Vesna Boras, voditelj DF-a, tajnica Miomira Velikonja i voditelj DF-a Antun Lazarević. Učenici su iznijeli svoja gledišta o potrebama i problemima svojih vršnjaka i zahvalila se na dosadašnjoj potpori, razumijevanju i sugestijama Grada kada su u pitanju djece i njihove potrebe, uz napomenu da uvijek može i bolje i više.
Pod mottom «Dječji cvijet za bolji svijet» koji se održava u svim gradovima Hrvatske, učenici OŠ Marina Getaldića-Centar napravili su veliki krug držeći se za ruke glasno su poslali u svijet ovogodišnji motto. Prolaznicima su podijelili letke Kampanje protiv tjelesnog kažnjavanja djece.
Volonteri su u sklopu programa posjetili porodiljski odjel Opće bolnice Dubrovnik i tom prilikom svim majkama koje su rodile uručili knjigu Prava djeteta. Kratko vrijeme su proveli i na  Dječjem odjelu uz malo razgovora i skromnom tratavanju.
U utorak, 06. listopada u Narodnoj knjižnici postavljena je izloža u kojij se naše Društvo pridružuje kampanji Vijeća Europe za ukidanje tjelesnog kažnjavanja djece. U popodnevnim satima održana je sjednica Dječjeg gradskog vijeća. Nakon izvješća o radu u 2009. godini donesen je i program rada za 2010. godinu. Vijećnici su izabrali novu gradonačelnicu Iris Lončarević i njezinu zamjenicu Mihaelu Sušić na jednogodišnji mandat. U svim osnovnim školama, DGV-u i DF-u pisale su se poruke djece odraslima. Našli smo se s učenicima u Narodnoj knjižnici na veselom popodnevu. Ovakve aktivnosti uvijek ih razvesele. Kinematografi Dubrovnik najmlađe su obradovali sa besplatnim kino predstavama, subotu u 16.30 i nedjelju u 10.30 i 16.30.

Društvo Naša djeca Dubrovnik

Dječji tjedan

Društvo Naša djeca Dubrovnik obilježilo je Dječji tjedan od 06.- 12. listopada. Prvi dan ujedno je i Međunarodni dan djeteta. Tog dana dječjeg gradonačelnika, njegovog zamjenika, šest polaznika Dječjeg gradskog vijeća, Dječjeg foruma Miki-Dubrovnik i Libertas kao i predsjednika DND-a, voditelje Dječjih foruma i tajnicu  primio je zamjenik gradonačelnice Grada Dubrovnika Antun Kisić i pročelnik Upravnog odjela za kulturu i društvene djelatnosti Miho Katičić. U jednosatnom ugodnom razgovoru djeca su ukazala na probleme mladih i kako poboljšati njihov život. Ukazali su i na nedostatke u dijelovima Grada gdje oni žive.

Točno u 12 sati učenici Osnovne škole Marina Getaldića-Centar držeći se za ruke napravili su veliki krug oko Orlanda s porukom: Dječji cvijet za bolji svijet. U isto vrijeme učenice su prolaznicima dijelile cvjetove i napisane poruke djece odraslima.
Posjetili smo porodiljski odjel i tom prilikom svaka majka primila je knjigu Prava djeteta.
Na dječjem odjelu uz mali tratamenat popričali smo sa djecom i njihovim majkama o razlogu našeg dolaska na odjel.

Dječje gradsko vijeće održalo je svoju konstituirajući sjednicu na kojoj su zahvalili dijelu članova koji su pošli u srednju školu. Izabrani su novi vijećnici na mandat od godinu dana, a novi dječji gradonačelnik je Toni Peraić i njegova zamjenica Mihaela Sušić. Sa sjednice upućen je apel nesavjesnim građanima: Ne uništavajte naša igrališta, za popravak istih mogu se graditi nova.
Održan je i kviz «Milijunaš» koji svaki put okupi djecu svojim interesantnim  pitanjima, a kroz koja nauče ili ponove već ono što znaju, a dio pitanja odnosi se i na povijest Grada. Učenici koji pokažu više znanja nagrađeni su.
U Dječjem gradskom vijeću, Dječjim forumima i osnovnim školama pišu se do 28. listopada poruke djece odraslima koje se tiskaju u Zborniku.
Kinematografi Dubrovnik 11. i 12. listopada  osiguralo je dječji film po nižoj cijeni.