Input your search keywords and press Enter.

Boje

Iva Carević sad je učenica 4.c razreda OŠ Ivan Gundulić, ali kad je imala 6 godina napisala je svoju prvu pjesmicu:

Iva Carević sad je učenica 4.c razreda OŠ Ivan Gundulić, ali kad je imala 6 godina napisala je svoju prvu pjesmicu:


Mala se djevojčica kupala u kadi,
a voda je plava.
Nebo isto.
Žuto sunce, žuti kišobran.

Podne je već,
a po nebu je žuta ali se kupa,
a svi govore da je šala plava,
a da je kreda tako smeđa.

Roza koza, a pelena zelena,
a mala je tako plava
da kroz uši puši.

A kad je djevojčica izašla iz kade
sve je to rekla mami.