Input your search keywords and press Enter.

Raspelo lozovog trsa

Kroz trs teče sok,
Na grozdu je vino,
Na oltaru je krv Razapetog.
*
Antun Bašić

P. S. U Bibliji:
„Onda je glavni peharnik ispripovjedio Josipu svoj san: ‘Sanjao sam da je preda mnom lozov trs. Na trsu bile tri mladice. I tek što je propupao, procvjeta i na njegovim grozdovima sazru bobe. Kako sam u ruci držao faraonov pehar, uzmem grožđa, istiještim ga u faraonov pehar, a onda stavim pehar u faraonovu ruku’.“ (Post 40, 9-11).
„Svog magarca za lozu privezuje, mlado magarice svoje za čokot. U vinu on kupa svoju odjeću svoju halju u krvi od grožđa.“ (Post 49, 11).
„Tad rekoše stabla lozi: ‘Dođi, budi nam kraljem!’ Odgovori im loza: ‘Zar da se odreknem vina što veseli bogove i ljude da bih vladala nad drugim drvećem?’ “ (Suci 9, 12-13).
„Kao loza, grozd će stresat’ svoj nezreo, poput masline pobacit će cvatove.“ (Job 15, 33).
„Moj je dragi imao vinograd na brežuljku rodnome. Okopa ga, iskrči kamenje, posadi ga lozom plemenitom. […] Što još mogoh učiniti za svoj vinograd, a da nisam učinio? Nadah se da će uroditi grožđem, zašto vinjagu izrodi?“ (Izaija, 5, 1-2, 4)
„Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. […] Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne.“ (Iv 15, 1-2, 4-6).

Đivo Bašić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *