Input your search keywords and press Enter.

Popis putnika prvog putovanja broda ‘Kraljica Marija’

Popis sudionika prvog svečanog putovanja na S/S ‘Kraljica Marija’ Jugoslavenskog Lloyda, za uspomenu na krštenje broda 7. ožujka 1931. godine (ispisani sa strana na srebrnom peharu):

ANDONOVIĆ ALEKSANDAR, ANDONOVIĆ MILAN, ANIĆ Dr. MIĆA,
ANTONINI OTTO i supruga, ARANICKI Dr. FEODOR, ARKO VLADIMIR i supruga,
AVAKUMOVIĆ Dr. ALEKSANDAR i supruga, BAJKIĆ Dr. VELIMIR i supruga,
BAJLONI JAKOV, BANAZ [BANAC] BOŽO i supruga, BANAZ [BANAC] KARLO i supruga, General BELIĆ EMILO,
BELOSAVIĆ PANTA, BESAROVIĆ BOGDAN, BILIĆ SAŠA, BOKONI M. S., BOMBELES IVO,
BONA LUKO supruga i sin, BOŠKOVIĆ ELEONORA, BOTORIĆ MILOŠ i sestre,
BRADANOVIĆ PETAR, BRAJEVIĆ DON VINKO, BRAKUS Dr. MILOŠ, ČARAPIĆ ĐORĐE i supruga
ĆIRKOVIĆ Dr. STEVAN, i supruga, ČURČIN ĐORĐE, DABČEVIĆ EGON i MARKO, DANILO ANTUN,
DEŽMAN Dr. MILIVOJE i supruga, General DIMITRIJEVIĆ ALEKSANDAR i supruga,
DIMITRIJEVIĆ MILORAD, DIMOVIĆ BRANKA, DIMOVIĆ DUBRAVKA, DINČIĆ MENEGELO,

Grofica DRAŠKOVIĆ JELISAVA, Ministar DRINKOVIĆ Dr. MATE i kćeri,
DUBOKOVIĆ ERIJA, DUBSKI JOSIF i supruga, DAKOVIĆ [ĐAKOVIĆ] SLOBODAN,
DIRLIĆ Dr. PETAR i supruga, Kapetan DIVANOVIĆ [ĐIVANOVIĆ] AMERIGO i supruga,
DORDEVIĆ [ĐORĐEVIĆ] MIODRAG, GAMULIN NIKO, GODEVAC SLOBODAN, GRDIJAN,
GREGINAN Dr., GROZDANIĆ DUŠAN i supruga, Poslanik GRUJIĆ Dr. SLAVKO i supruga,
IVANOVIĆ DAŠKA BANAZ, IVANOVIĆ BRANA i majka[,] IVANOVIĆ MILAN,
JAKŠIĆ MATO, JOJKIĆKA i kći[,] JOKOVIĆ Dr. JOKO i supruga,
Potpukovnik JOVIČEVIĆ MILAN i supruga, JUTRIŠA SLAVKO i supruga,
KAUFMANN TEODOR i supruga, KIĆEVAC Dr. MILOŠ, KNEŽEVIĆ Dr. STIJEPO,
Admiral KOCH METHOD i supruga, KOLIN MARCEL, KRAJAC Dr. VUKAŠIN,
KRAKOV STANISLAV i supruga, KRIŽANIĆ PIERRE i supruga, Ban KRULJ Dr. UROŠ,

KUNJAŠIĆ JOACHIM, LEONTIĆ Dr. LJUBO i supruga, LUČIĆ ROKI DORDE [ĐORĐE] i supruga,
LUKOVIĆ DUŠANKA K., LJOTIĆ JAŠA, MARDEŠIĆ JOSIP, MARINKOVIĆ ACA,
MARINOVIĆ ANNA, MARINOVIĆ NIKŠA, MARKOVIĆ Dr. DRAGUTIN i supruga,
MARN Dr. RUDOLF, Pukovnik MIHAILOVIĆ MARKO, MIJOVIĆ MIŠA,
MIKULIČIĆ MARGARETA, General MILIĆ LJUBOMIR i supruga, MILIĆ MILAN i supruga,
MILIĆ MIRON, G.đa Generala MILOVANOVIĆA i kćeri, MITROVIĆ Dr. PERO i supruga,
MOHR LUJO, Ađutant Nj. V. Kraljice Kap. Korv. MUNDORFER HYACINTH,
General NEDIĆ MILAN i kćer, NIKOLAJEVIĆ LJUBICA, PARMARČEVIĆ STIJEPAN,
PEČIĆ MILUTIN, PENOVIĆ KRUNOSLAV, PETRINOVIĆ MACCAUS ELDA,
PETROVIĆ BOGOLJUB, PETROVIĆ CAJA, PETROVIĆ JOVAN, POPOVIĆ DUŠAN,
PRPIĆ ŽARKO, PROTIĆ MIHAILO – supruga i kći, BAČIĆ STEFI,

MINISTAR RADIVOJEVIĆ i supruga, General RADIVOJEVIĆ PETAR i supruga,
RADONIČIĆ Dr. KARLO i supruga, RADOVANOVIĆ Dr. VOJISLAV,
RADOVIĆ NIKOLA, RUŽIĆ ĐURO i supruga, SAKILARIDES ARISTOTELES i supruga,
SCHELLER MATIJA i supruga, SELEM Dr. PETAR,
SENJANOVIĆ PETAR [-] supruga i kći, SIMIĆ OBRAD, General SIMOVIĆ DUŠAN i supruga,
SIRIŠČEVIĆ SLAVKO i supruga, SRKULJ STJEPAN,
Dvorska dama G.đa SRSKIĆ Dr. MILANA – Ministra, STAJIĆ MIŠA i sestra,
STANČIĆ Dr. IVO i supruga, STANKOVIĆ MELKO i supruga, STIPANOVIĆ BUDISLAV,
G. đa Ministra Vojske i Mornarice STOJANOVIĆA DRAG.[ANA] i kćeri,
STOJADINOVIĆ Dr. MIROSLAV i kćeri, STOJANOVIĆ DRAGI,
Ministar SUBOTIĆ Dr. DUŠAN[,] SUBOTIĆ Dr. VOJISLAV,

SVILOKOS PAVO, ŠREPLOVIĆ DIMITRIJE i supruga,
Dvorska dama G.đa ŠVRLJUGA Dr. STANKA – Ministra, TARTAGLIA Dr. EMER i supruga,
Ban TARTAGLIA Dr. IVO i supruga, TARTAGLIA MARINO,
Dvorska dama G.đa TAVČAR, TERZIBAŠIĆ MITA, TESLIĆ PETAR i supruga,
TEŠIĆ SREĆKO i supruga, TODOROVIĆ MILAN – supruga i kći,
TOMIĆ RADENKO, TRIFUNOVIĆ DOBRICA, TRPKOVIĆ BORKO, TURINA NIKO i supruga,
VASIĆ EDGAR i supruga, Admiral VIKERHAUSER VIKTOR i supruga,
VUKADINOVIĆ ŽIVOJIN i supruga, G.đa Generala VUKOVIĆA MILANA i kćeri,
VULOVIĆ braća, VULOVIĆ Dr. SVETISLAV, ZORIČIĆ Dr. MILOVAN,
ZVIJOVIĆ KIRIL, ŽIKIĆ Dr., ŽIVADINOVIĆ LJUBICA i JOVANKA D.

Prepisao: Đivo Bašić