Input your search keywords and press Enter.

Ulaskom u Erasmus povećava se mobilnost hrvatskih studenata i profesora

Osim što će predstaviti više od 30 uglednih hrvatskih i inozemnih institucija koje dodjeljuju više od 4.000 pojedinačnih stipendija, na Sajmu stipendija će se u srijedu, 20. listopada 2010. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti planovi Hrvatske za ulazak i punopravno članstvo u najvećem europskom programu mobilnosti studenata i nastavnika ERASMUS, koji u Hrvatskoj provodi Agencija za mobilnost i programe EU, jedan od pokrovitelja Sajma.ERASMUS je najveći program EU u području visokog obrazovanja putem kojega 200.000 europskih studenata godišnje studira u inozemstvu. Od početka provedbe programa 1987. godine pa do sada, u ERASMUS-u je sudjelovalo više od 2,2 milijuna europskih studenata, a od 1997. do danas u programima razmjene sudjelovalo je i 250.000 nastavnika i administrativnog osoblja.  S godišnjim budžetom od 450 milijuna EUR, u ERASMUS-u sudjeluje više od 4.000 visokih učilišta iz 33 europske zemlje. Ulazak Hrvatske u program ERASMUS očekuje se početkom 2011. Detaljne informacije i program Sajma stipendija dostupni su na www.stipendije.info .
 
ERASMUS je 2007. postao dio Programa za cjeloživotno učenje, najvećeg programa EU u području formalnog i neformalnog učenja. Program za cjeloživotno učenje kroz svoja četiri potprograma (COMENIUS, LEONARDO DA VINCI, ERASMUS i GRUNDTVIG) omogućuje sudjelovanje ustanovama iz formalnog i neformalnog sustava obrazovanja, od vrtića, preko osnovnih i srednjih škola, strukovnih škola, do visokoškolskih ustanova te ustanova koje pružaju usluge obrazovanja odraslih. Pristup je omogućen i gospodarskom sektoru, putem sudjelovanja zaposlenih, ali i nezaposlenih osoba koje se žele stručno usavršavati u inozemstvu.

Za punopravno pristupanje Programu za cjeloživotno učenje u 2011. godini Hrvatska bi trebala osigurati nacionalni doprinos od 6 milijuna EUR, za 2012. 8 milijuna EUR, a za 2013. 10 milijuna EUR. Pretočeno u projekciju broja pojedinačnih mobilnosti koje će biti osigurane punopravnim sudjelovanjem, u sljedećoj godini očekuje se oko 2.000 mobilnosti učenika i studenata, te nastavnog i administrativnog osoblja. Procjenjuje se da će unutar ERASMUS-a biti dodijeljeno oko 1.000 studentskih stipendija u mjesečnom iznosu od 380 EUR, sukladno propozicijama Europske komisije. Detaljnije informacije o Programu za cjeloživotno učenje i potprogramu ERASMUS dostupne su na stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije, www.mobilnost.hr .

Prema analizama kojima raspolaže organizator Sajma, Institut za razvoj obrazovanja (IRO), Austrija i Njemačka biti će hrvatskim studentima i profesorima najprivlačnije destinacije za akademsku razmjenu kroz programe Europske unije u koje će Hrvatska uskoro ući. Najveći interes za razmjenu očekuje se u društvenim i humanističkim znanostima te medicini, a najveća mobilnost očekuje se među studentima i nastavnicima ekonomije, medicine i studija jezika.

Sve informacije o ERASMUS-u kao i stipendijama drugih izlagača iz Hrvatske, Europe, SAD-a, Kanade i Japana možete saznati izravno na Sajmu stipendija 2010. te na okruglom stolu Novosti u visokom obrazovanju: mjere za poticanje medjunarodne mobilnosti, koji će se održati u sklopu Sajma. Svi detalji dostupni su na službenim internetskim stranicama Sajma www.stipendije.info.

Institut za razvoj obrazovanja