Input your search keywords and press Enter.

UKINUTO OPOREZIVANJE STIPENDIJA

Novi Zakon o porezu na dohodak uključio preporuke iz kampanje „Stop oporezivanju stipendija“  .U novi Zakon o porezu na dohodak (N.N. 80/10 od 28.06.2010.) uvrštene su izmjene i dopune koje je Institut za razvoj obrazovanja (IRO), u suradnji s Hrvatsko-američkom zakladom za obrazovanje i izobrazbu (Zaklada), uputio premijerki Kosor i ministru Šukeru u travnju 2010. godine u okviru kampanje „Stop oporezivanju stipendija“. IRO pozdravlja izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak u dijelu u kojem su stipendije oslobođene od plaćanja poreza na dohodak za redovno studiranje. Izmjene Zakona stupaju na snagu 1. srpnja 2010.
 
Budući da će tek novi Pravilnik o porezu na dohodak, koji će Vlada donijeti u naredna tri mjeseca, podrobnije propisati provedbu ovog Zakona i načina na koji će stipendije postati neoporezivima, IRO upozorava na važnost kvalitetne izrade Pravilnika. IRO i Zaklada, u suradnji s renomiranim poreznim stručnjacima Zgombic i partneri, uputili su premijerki Kosor i ministru Šukeru prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak kojima bi se omogućilo isplaćivanje stipendija u visini stvarnih troškova studiranja bez poreznog opterećenja. Više o ovom prijedlogu saznajte na www.iro.hr i Facebook stranici „Tražim stipendiju“.
 
Glavne promjene koje se odnose na stipendiranje u Zakonu o porezu na dohodak nalaze se u članku 10. kojim se reguliraju primici na koje se ne plaća porez na dohodak. Novina je točka 18. kojom se propisuje da će se neoporezivim primitkom (do iznosa koji će biti propisan Pravilnikom o porezu na dohodak) smatrati stipendije studentima, izabranima na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima, za redovno školovanje na visokim učilištima. Spomenute stipendije mogu dodjeljivati zaklade, fundacije, ustanove i druge institucije registrirane u Republici Hrvatskoj za odgojno-obrazovne ili znanstveno-istraživačke svrhe, koje djeluju u skladu s posebnim propisima te su osnovane s namjenom stipendiranja.
 
Usprkos važnim pozitivnim promjenama i dopunama Zakona, iz navedenih izmjena nije jasno hoće li Pravilnik ograničiti neoporezivi iznos stipendija. IRO i Zaklada predlažu da se umjesto dosadašnjeg ograničavanja neoporezivog iznosa stipendija (1.600,00 kn), novim Pravilnikom podrobnije odrede troškovi koje stipendija pokriva i način njihovog dokumentiranja u svrhu učinkovite kontrole namjenskog trošenja neoporezivih stipendija. Budući da su visoka učilišta autonomna u određivanju iznosa školarina te zbog rastućih životnih troškova studenata, IRO smatra važnim omogućiti isplatu stipendija u visini stvarnih troškova studiranja (školarine, životni i administrativni troškovi) bez poreznog opterećenja.
 
Također iz Zakona nije jasno odnose li se neoporezive stipendije na redovno studiranje i u tuzemstvu i u inozemstvu. „Budući da je Hrvatska potpisnica Bolonjskog procesa čiji je jedan od glavnih ciljeva poticanje mobilnosti studenata i nastavnika, smatramo posebno važnim omogućiti dodjelu neoporezivih stipendija za studiranje u tuzemstvu i inozemstvu“ – naglašava Ninoslav Šćukanec, izvršni direktor IRO-a.
 
Izmjene zakona otvorile su mogućnost kvalitetnog uređenja sustava stipendiranja u Hrvatskoj, a to je prije svega rezultat koordiniranog napora mnogobrojnih partnera i stručnjaka s kojima su IRO i Zaklada surađivali i kojima se ovom prilikom posebno zahvaljujemo: porezni savjetnici Zgombić i partneri, odvjetničko društvo Bogdanović, Dolički & Partneri, Zaklada Adris, Radna skupina Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za otklanjanje prepreka mobilnosti u sustavu visokog obrazovanja RH, Savjet za razvoj civilnog društva RH, Rektorski zbor visokih učilišta RH te Sveučilište u Zagrebu.
 
Institut za razvoj obrazovanja /
Institute for the Development of Education
Preradovićeva 33, HR – 10000 Zagreb, Croatia
t: +385 1 4555 151 / +385 1 4817 195
f: +385 1 4555 150
iro@iro.hr / www.iro.hr