Input your search keywords and press Enter.

POREZNE PROMJENE OD 1. SIJEČNJA 2021.

Za sve vas koje zanima što je točno promijenjeno s početkom ove godine, porezna uprava je napravila popis svega na jednom mjestu:

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost

 • usklađenje s Direktivom Vijeća (EU) 2017/2455 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza u vezi s porezom na dodanu vrijednost za isporuku usluga i prodaju robe na daljinu, s učinkom od 1. srpnja 2021. godine
 • usklađenje s Direktivom Vijeća (EU) 2019/1995 od 21. studenoga 2019. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu odredaba koje se odnose na prodaju dobara na daljinu i određene isporuke dobara na domaćem tržištu kako bi se proširile odredbe o poreznim obveznicima koji upravljaju elektroničkim sučeljima kao što su platforme i portali koji omogućuju poreznim obveznicima koji nemaju sjedište u Europskoj uniji obavljanje isporuka dobara u Europskoj uniji
 • usklađenje s Direktivom Vijeća (EU) 2019/2235 od 16. prosinca 2019. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i Direktive 2008/118/EZ o općim aranžmanima za trošarine u pogledu obrambenih napora unutar okvira Unije kako bi se izjednačila primjena oslobođenja od PDV-a u pogledu obrambenih napora koji se poduzimaju u okviru Europske unije s oslobođenjem od PDV-a koje se primjenjuje na obrambene napore koji se poduzimaju u okviru Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO).
 • povećan je prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama na 15.000.000,00 kuna
 • proširena je mogućnost primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu

POREZ NA DOBIT

 • smanjena je porezna stopa za porezne obveznike koji ostvaruju prihode do 7,5 milijuna kuna,  s 12% na 10%
 • smanjena je porezna stopa poreza po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobiti, s 12% na 10%
 • smanjena je stopa poreza po odbitku s 15% na 10% pri isplati naknade za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša)
 • izmijenjen je postupak utvrđivanja porezno priznatog rashoda kod kreditne institucije u slučaju konačnog otpisa  potraživanja od nepovezane fizičke i pravne osobe. Propisano je kako se iznos otpisanog potraživanja ne smatra oporezivim prihodom ili primitkom
 • vezano uz cijene i ugovore između povezanih osoba propisana je obveza redovitog usklađenja transfernih cijena
 • ​proširen je opseg primjene pravila vezenih uz neautentične aranžmane i na slučajeve propisane međunarodnim ugovorima

POREZ NA DOHODAK

 • smanjene su porezne stope s  12% na 10%, s 24% na 20%, odnosno s 36% na 30% koje se primjenjuju pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja
 • definira se porezni položaj nacionalne naknade za starije osobe
 • povećan je porez na  dohodak koji je ostvaren po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena (nerazmjer imovine). Više bi se oporezivali postupci koji nisu u skladu sa zakonskim propisima, obzirom da je stopa poreza na dohodak smanjena s 36% na 30% zbog čega je Zakonom povećan postotak uvećanja obračunanog poreza na dohodak po toj osnovi sa 50% na 100%
 • dohodak od imovine po osnovi najma/zakupa smatra se prijavljenim dostavom isprava od javnih bilježnika
 • ujednačava se godišnji obračun za sve porezne obveznike i pojednostavljuje se sustav jer nema više izuzetka u godišnjem obračunu za osobe koje ostvaruju drugi dohodak do iznosa 12.500 kn godišnje
 • proširuje se mogućnost isplate primitka u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica
 • proširuje se obuhvat primitaka koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada
 • definira se porezni položaj primitaka koje će ostvarivati digitalni nomadi (oslobođenje od oporezivanja)

FISKALIZACIJA​

 • Ministru financija daje se ovlast da propiše visinu blagajničkog maksimuma prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)