Input your search keywords and press Enter.

Napokon neoporezive stipendije

NAPOKON NEOPOREZIVE STIPENDIJE
Novi Pravilnik o porezu na dohodak uključio preporuke iz kampanje „Stop oporezivanju stipendija“U Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (N.N. 123/10 od 04.11.2010.) uvrštene su izmjene i dopune koje je Institut za razvoj obrazovanja (IRO), u suradnji s Hrvatsko-američkom zakladom za obrazovanje i izobrazbu (Zaklada), uputio premijerki Kosor i ministru Šukeru u travnju 2010. godine u okviru kampanje „Stop oporezivanju stipendija“. IRO pozdravlja izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak u dijelu u kojemu su stipendije oslobođene od plaćanja poreza na dohodak za redovno studiranje u Hrvatskoj i inozemstvu. Izmjene Pravilnika stupile su na snagu 12. studenoga 2010. Time je IRO uspješno okončao kampanju „Stop oporezivanju stipendija“ jer je novi Pravilnik o porezu na dohodak uvrstio sve predložene izmjene te na taj način omogućio isplaćivanje stipendija u visini stvarnih troškova studiranja bez poreznog opterećenja. Izmjene i dopune Pravilnika iznimno su značajne za razvoj sustava stipendiranja u Hrvatskoj, jer su sada po prvi puta stvorene osnovne pretpostavke i poticajno okruženje za sve one koji žele ulagati u programe stipendiranja. Više o ovoj temi saznajte na www.iro.hr i Facebook stranici „Tražim stipendiju“.
 
Novi Pravilnik o porezu na dohodak detaljno propisuje provedbu novog Zakona o porezu na dohodak (koji je stupio na snagu 1. srpnja 2010.) te mijenja dosadašnju praksu prema kojoj su se stipendije za redovno studiranje, u dijelu u kojemu su prelazile neoporezive limite od 1.600,00 kn (odnosno samo „iznimno“ 4.000,00 kn za izvrsna postignuća), tretirale kao drugi dohodak pa je udio poreza na dohodak, prireza i posebnog poreza u neto stipendiji iznosio između 31% i 44%.*
Glavne promjene koje se odnose na stipendiranje u Pravilniku o porezu na dohodak nalaze se u članku 45. kojim se reguliraju primici na koje se ne plaća porez na dohodak. Značajna novina je točka 7. te stavci 4. i 5.  spomenutog članka kojima se omogućuje isplata stipendija u visini stvarnih troškova studiranja bez poreznog opterećenja. Umjesto dosadašnjeg ograničavanja neoporezivog iznosa stipendija kojima se mogao pokriti samo dio ukupnih troškova studiranja, neoporezive stipendije mogu sada pokriti troškove školarina, prijevoza, smještaja, obveznog zdravstvenog osiguranja za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, prehrane, knjiga i dr. Pravilnik je također uvažio prijedloge IRO-a i Zaklade za učinkovitu kontrolu namjenskog trošenja neoporezivih stipendija te je detaljno propisao procedure i dokumentaciju potrebnu za transparentno izvještavanje o dodijeljenim stipendijama.
Posebno važnim smatramo da novi Pravilnik omogućuje isplatu neoporezivih stipendija za redovno studiranje ne samo u Hrvatskoj, već i u inozemstvu. To će omogućiti povećanje mobilnosti hrvatskih studenata i nastavnika što je jedan od glavnih ciljeva Bolonjskog procesa, čija je Hrvatska potpisnica. Važno je napomenuti da spomenute stipendije mogu dodjeljivati samo zaklade, ustanove i druge institucije registrirane u Hrvatskoj za odgojno-obrazovne ili znanstveno-istraživačke svrhe, koje djeluju u skladu s posebnim propisima te su osnovane s namjenom stipendiranja. Time se daje poticaj razvoju zakladništva kao najtransparentnijeg pravnog okvira za ulaganje u programe stipendiranja.
Izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak su rezultat koordiniranog napora mnogobrojnih partnera i stručnjaka s kojima su IRO i Zaklada surađivali i kojima se ovom prilikom posebno zahvaljujemo: porezni savjetnici Zgombić i partneri, odvjetničko društvo Bogdanović, Dolički & Partneri, Zaklada Adris, Radna skupina Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za otklanjanje prepreka mobilnosti u sustavu visokog obrazovanja RH, Savjet za razvoj civilnog društva RH, Rektorski zbor visokih učilišta RH te Sveučilište u Zagrebu.

iro.hr