Input your search keywords and press Enter.

Iznimno velik odaziv studenata na istraživanje EUROSTUDENT

Preko 4800 studenata diljem Hrvatske sudjelovalo u međunarodnom istraživanju o kvaliteti studentskog života.Istraživanju o kvaliteti studentskog života u Hrvatskoj EUROSTUDENT pristupilo je 4839 hrvatskih studenata koji su ispunili upitnik na stranici www.eurostudent.hr. Budući da se istraživanje provodi po prvi puta u Hrvatskoj, ovaj odaziv je veliki uspjeh koji osigurava reprezentativnost i vjerodostojnost rezultata istraživanja. Ovako velik odaziv ujedno pokazuje da su studenti prepoznali važnost prikupljanja podataka o njihovim stvarnim potrebama i problemima.
Rezultati istraživanja bit će objavljeni u prosincu 2010. godine, a njihova usporedba s rezultatima u drugim europskim zemljama poslužit će kao osnova za unapređenje studentskog standarda u Hrvatskoj. Novosti o istraživanju možete pratiti na www.eurostudent.hr i na Facebook stranici EUROSTUDENT.hr.
EUROSTUDENT je istraživanje o kvaliteti studentskog života koje se provodi u 27 europskih zemalja. Od 01. do 30. lipnja 2010. svi studenti koji trenutno studiraju u Hrvatskoj na preddiplomskoj i diplomskoj razini (bilo po predbolonjskom ili bolonjskom programu) na javnim i privatnim visokim učilištima mogli su pristupiti upitniku na stranici www.eurostudent.hr te iskazati svoje mišljenje o studiranju u Hrvatskoj i time ukazati na dobre i loše strane studentskog života u Hrvatskoj.
Nositelji provedbe istraživanja EUROSTUDENT u Hrvatskoj su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Institut za razvoj obrazovanja. Uspješna provedba istraživanja rezultat je partnerstva i zajedničkog rada mreže od 30 domaćih i međunarodnih institucija, uključujući državne institucije, visoka učilišta, znanstvene institute, studentske zborove i udruge, medije i nevladine udruge. Popis svih partnera EUROSTUDENT istraživanja u Hrvatskoj, kojima se ovim putem iskreno zahvaljujemo, nalazi se ovdje: http://www.eurostudent.hr/pdf/partneri.pdf
 
Institut za razvoj obrazovanja /
Institute for the Development of Education