Input your search keywords and press Enter.

Iznajmljivače uskoro očekuje velika novost

europska uredba donosi zabrane i zauvijek mijenja poslovanje

Više od 90 tisuća domaćinstava koja se u Hrvatskoj bave turističkim iznajmljivanjem stanova, soba, apartmana i kuća neće više smjeti, kao što su činili u duhu tradicije dobrih domaćina, svojim gostima elektroničkom ili običnom poštom slati svoje marketinške poruke, akcije ili novu ponudu, čestitati rođendan ili blagdan, ako za to nemaju pisanu suglasnost onoga kome se obraćaju.
Isto tako, domaćin će imati pravo samo unijeti podatke s osobnih isprava gosta radi evidencije u eVisitor, dok fotokopiranje ili skeniranje tih dokumenata kod prijavljivanja gostiju neće biti dozvoljeno bez pristanka gosta, baš kao ni zadržavanje njihovih dokumenata ili čuvanje fotokopija tih dokumenata. Za svaku aktivnost za čije provođenje trebaju osobni podaci korisnika morat će se dobiti izričita privola, odnosno pisana suglasnost od onoga kome se obraćamo.

Sve to propisuje nova uredba Europskog parlamenta o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, skraćeno nazvana GDPR uredba, koja stupa na snagu u svim zemljama EU-a 25. svibnja ove godine.
Iznajmljivači imaju još samo dvadeset dana da nauče sve što se od njih očekuje nakon 25. svibnja, jer će, kako pravnici tumače, GDPR zauvijek promijeniti način na koji se prikupljaju i obrađuju podaci, a kazne koje su zapriječene u milijunskim iznosima u eurima trebale bi biti dovoljno ozbiljno upozorenje svima da se improvizacije neće tolerirati.
U Hrvatskoj turističkoj zajednici koja prikuplja podatke o prijavljivanju gostiju u sustav eVisitor i za koju svaki recepcionar ili domaćin moraju zatražiti podatke o gostu, kažu kako je GDPR nova europska regulativa čiji je cilj izjednačiti sve zakone vezane za zaštitu osobnih podataka na cijelom prostoru Europske unije. Uvođenje uredbe dat će pojedincima više kontrole nad upravljanjem i dijeljenjem osobnih podataka s trećim stranama.
– Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati samo ako postoji zakonita svrha i valjan pravni temelj, odnosno isključivo uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, u svrhu izvršavanja zakonskih obveza. Slijedom toga mišljenja smo da iznajmljivač ima pravo od gosta zatražiti identifikacijsku ispravu kako bi dobio osobne podatke koji se moraju prikupljati u posebne, izričite i zakonite svrhe, točnije radi ispunjavanja obveza koje proizlaze iz zakonskih akata.
Također, mišljenja smo da za unošenje podataka u sustav eVisitor nije potrebna privola ispitanika budući da se podaci prikupljaju u zakonite svrhe, s čime je potrebno upoznati ispitanika te mu objasniti da bez tih podataka iznajmljivači ne bi mogli ispuniti svoje obveze propisane zakonom, odnosno da ne mogu prijaviti gosta te mu time ne mogu pružiti uslugu smještaja. Takvi podaci smiju se koristiti isključivo u svrhu u koju su prikupljeni – pojašnjavaju u HTZ-u.

Ukratko, za uzimanje osobnih podataka, osim ako nije po zakonskoj osnovi, morat će se dobiti pisanu ili usmenu privolu. Pravnici preporučuju uzimanje pisane dozvole jer je usmenu teško dokazati na sudu. Pisana privola može biti i u elektroničkom obliku.
Što se, pak, tiče osoba koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, odnosno iznajmljivača, oni imaju zakonsku obvezu upisati osobne podatke gosta u sustav eVisitor, odnosno prikupljati podatke u zakonite svrhe. Propisano je da je u pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač dužan voditi popis gostiju na propisani način, osim u slučaju ako popis gostiju za iznajmljivača vodi turistička agencija.
Naime, pravna i fizička osoba koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu ili uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma i osoba u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu obvezne su u roku od 24 sata prijaviti dolazak gostiju turističkoj zajednici općine ili grada te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak. Sukladno tome se podaci u prijavi i odjavi turista upisuju na temelju podataka iz osobne iskaznice, odnosno putne ili neke druge isprave o identitetu, kažu u HTZ-u.
Takvi podaci smiju se koristiti isključivo u svrhu vođenja popisa turista, knjige gostiju, evidencija turističkog prometa, obračuna i naplate boravišne pristojbe, nadzora koji provode ovlaštena tijela javne vlasti u vezi s djelatnosti i obvezama iznajmljivača, pojašnjavaju u HTZ-u uredbu GDPR.
Međutim, obrada, odnosno korištenje osobnih podataka mora biti pod ključem, zaštićeno lozinkom ili na drugi način otežanim pristupom osobama koje nisu ovlaštene za korištenje tih podataka. Prema mišljenju Agencije za zaštitu osobnih podataka, fotokopiranje ili skeniranje putnih isprava gostiju sa stajališta Zakona o zaštiti osobnih podataka bilo bi prikupljanje osobnih podataka u prekomjernom opsegu, pa bi taj način obrade osobnih podataka bio moguć samo uz izričitu privolu gosta.

Privolu gost uvijek može povući
Ako iznajmljivač prikuplja i obrađuje osobne podataka gostiju u svrhe marketinga, odnosno za slanje newslettera, za slanje ponuda, čestitki i slično, za takvu obradu osobnih podataka dužan je pribaviti njihovu privolu, odnosno dužan je ispitanika unaprijed obavijestiti o namjeravanoj obradi osobnih podataka u svrhe marketinga i o njegovu pravu da se takvoj obradi usprotivi.
– Privola je zapravo jedinstveni dokument kojim se daje pravo da iznajmljivač prikupi, koristi i obrađuje osobne podatke. Mora biti napisana razumljivim jezikom, a u njoj moraju biti navedeni podaci čije prikupljanje se dopušta, koliko dugo ti podaci smiju biti pohranjeni te za kakve obrade smiju biti korišteni. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući privolu, a također ima pravo zahtijevati brisanje podataka – tumače u HTZ-u nova pravila ponašanja za iznajmljivače.
Isto tako, Agencija za zaštitu osobnih podataka mišljenja je da iznajmljivači nisu obvezni imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)