Input your search keywords and press Enter.

FINA: Broj mobitela postaje vaš bankovni račun

Broj mobitela može biti vaš bankovni račun, s kojega se mogu inicirati plaćanja i na koji se mogu primati novčana sredstva.

Kako bi to bilo moguće, potrebno je ovu uslugu ugovoriti u vašoj banci. Ona će izvršiti provjeru podataka i Vaš broj mobitela ili više njih vezati uz samo jedan, vaš bankovni račun (IBAN). Proces uplate novca kontaktima iz imenika se obavlja na način da banka u središnjem registru, čiji je vlasnik Fina, evidentira koji je IBAN vezan uz određeni broj mobitela. Neovisno o tome kojoj banci kontakt pripada ili koja se bankovna mobilna usluga upotrebljava.
FINA ističe da nije moguće isti broj mobitela vezati uz više bankovnih računa, a odabirom usluge korištenja Registra posrednih identifikatora računa (RPIR), banka će u centralnom registru Fine evidentirati koji IBAN je vezan uz određeni broj mobitela. Banka sudionik RPIR-a u svako doba, u samo nekoliko sekundi, može od RPIR-a dobiti podatak koji IBAN je vezan uz određeni broj mobitela, neovisno o tome koja je banka registrirala podatak u RPIR-u i je li vlasnik IBAN-a njezin klijent.

Podaci u registru dostupni su isključivo bankama sudionicima RPIR-a, kontinuirano 24/7/365 dana u godini. Sudionici RPIR-a odgovaraju za točnost i ažurnost podataka u registru.

Trenutno registar omogućuje da se uz određeni IBAN mogu vezati sljedeći podaci: broj mobitela, e-mail adresa ili osobni identifikacijski broj građana (OIB).

Uplate kontaktima iz imenika

Korištenjem ove usluge omogućeno je izvršavanje plaćanja na određeni broj mobitela kojeg korisnik odabire u svojim kontaktima u mobitelu. Plaćanje na broj mobitela će se izvršiti ako je podatak registriran u RPIR-u, neovisno o tome kojoj banci kontakt pripada ili koju mobilnu uslugu banke koristi. Banka u registru provjerava koji IBAN pripada Vašem kontaktu, odnosno, odabranom broju mobitela, te dalje inicira platni nalog temeljem dobivenog IBAN-a.

Jedina briga korisnika je ažuriranje podataka o kontaktima u mobitelu (kako novac ne bi bio uplaćen na pogrešan broj mobitela, a time i na pogrešan račun) te deaktiviranje usluge ili promjena podataka u banci, ako promijeni broj mobitela.

U početku, Finin registar će se koristiti samo na području Republike Hrvatske, a kasnije će se osigurati razmjena podataka sa sličnim registrima u EU, čime će biti omogućena plaćanja na broj mobitela odabranog kontakta diljem EU.

www.itbizcrunch.com

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *