Input your search keywords and press Enter.

Novosti

SANACIJA I REKONSTRUKCIJA BASTIONA SV. MARGARITE

Nakon završenih istražnih i arheoloških radova koje je obavljala tvrtka Arheo plan, u tijeku su radovi na rekonstrukciji bastiona sv. Margarite. Radove sanacije i rekonstrukcije bastiona sv. Margarite, vrijedne oko 4.000.000,00 kn, prema projektu tvrtke AP Projekt, izvodi tvrtka Građevinar Quelin. Sanacija terase bastiona koja ujedno predstavlja i dio hodnika…

DAD: PROSTORNI PLANOVI – odgovor

Veseli nas hitro reagiranje Upravnog odjela grada, ali nismo zadovoljni pojašnjenjima. U konačnom prijedlogu Generalnog urbanističkog plana u članku 49.9. navedena je najviša moguća visina građevina u Gruškom polju i ona je iznosila najviše 25 metara. To je ostalo zabilježeno na svim elektronskim i papirnatim službenim konačnim prijedlozima Izmjena i…

Reagiranje UO za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša na priopćenje DAD-a

slijedom priopćenja Društva arhitekata Dubrovnik u kojem navode da postoje krivotvorine u prostornim planovima Grada Dubrovnika, zbog točnog informiranja javnosti dužni smo navesti činjenično stanje. Pročišćeni tekst PPU-a i GUP-a uređen je sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13), a temeljem objavljenih Odluka u Službenom glasniku Grada Dubrovnika,…