Input your search keywords and press Enter.

Novosti

Pokrenut postupak javne nabave za školske udžbenike

Dubrovačke osnovne škole pokrenule su postupak javne nabave novih udžbenika prema proračunu za 2015. godinu i pravilniku izglasanog u Gradskom vijeću. Prema pravilniku, pravo na dodjelu udžbenika imaju svi učenici koji pohađaju osnovne škole čiji je osnivač Grad Dubrovnik. Glavni uvjet je da oba roditelja, skrbnici ili jedan roditelj, ako…

m/b AP DUBRAVA

Uprava Društva Atlantska plovidba d.d. poslala nam je slijedeće priopćenje: U skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala, kao i nastavno na prethodne obavijesti o istom predmetu, Atlantska plovidba d.d. objavljuje da je danas, 09. srpnja 2015.g., u 19,08 sati po lokalnom kineskom vremenu odnosno u 13,08 sati po hrvatskom…