Input your search keywords and press Enter.

Novosti

ESN Hrvatska dobitnik STARland nagrade

Erasmus Student Network, najveća volonterska studentska udruga u Europi,  održala je Annual General Meeting u Ankari na kojem su se okupili predstavnici svih lokalnih sekcija ESN-a. Cilj ovog sastanka, na kojem se okupilo više od 650 predstavnika, bio je usuglasiti ciljeve i nastojanja, još više potaknuti međunarodnu suradnju među sekcijama…