Input your search keywords and press Enter.

Eko Omblići na Supetru

Zeleni Forum, Eko centar Zeleno Sunce i Eko Omblići poslali su s otočića Supetra glasni eko apel svijetu: Ne bacajte plastiku u oceane i mora Planeta Zemlje! U okviru projekta #Clean Adriatic-No plastic 2018! – naši su najmlađi eko aktivisti Eko Omblići zajedno sa odraslim ekoaktivistima Zelenog Sunca posjetili brodom…