Input your search keywords and press Enter.

O Gradu

Radovi na šetnici: Armatura kod Kokota

Udruga “Divlja liga vaterpolo” nastavlja informirati građane o dinamici izvođenja građevinskih radova na šetnici uz sjevernu obalu uvale Sumartin. Iz priloženih fotografija, snimljenih u utorak (12.05.2020.), popodne, vidi se kako je “šalung s armaturom” postavljen samo na dionici od Kokota do Skala br. 5. Također, na fotografijama se vide šetači,…

Radovi izuzetno sporo napreduju

Udruga ‘Divlja liga vaterpolo’ nastavlja obavještavati građane o ‘napredovanju’ radova uz sjevernu obalu uvale Sumartin: Prilažemo fotografije, koje su snimljene u nedjelju, 03.05.2020., da se jasno može vidjeti kako radovi teku jako sporo. Na Kokotu (lijepo se vidi na fotografijama) nešto je malo produljena drvena oplata, u odnosu na stanje…

Uređenje šetnice: Kokot

Krajem prošlog tjedna, nekoliko dubrovačkih “portala”, objavili su informaciju, da su “započeli radovi proširenja šetnice Nika i Meda Pucića, na njenom najužem dijelu”, da se “očekuje se kako će se radovi izvoditi u tjednim etapama od 25 metara”, te da će “nakon završetka radova, nova šetnica biti širine 240 centimetara,…