Input your search keywords and press Enter.

O Gradu

Gornje Obuljeno

Na ovaj način, želim čitatelje upoznati sa stanjem na dijelu javnog puta u Rijeci Dubrovačkoj, sjeverno od zaseoka Gornje Obuljeno. Pripadajući kolni put nalazi se skroz iznad naselja Nova Mokošica, a postavljen je približno paralelno desnoj obali Rijeke Dubrovačke (Omble). Put nije ucrtan u katastarske planove, ali faktički postoji od…

Karić-grad

Gradonačelniku Grada, Konzervatorima Grada i Komunalnim službama Grada Eko-omlblići upućuju žurnu molbu: Uklonite ovo ruglo na Pločama! Isto je nedopustivo za jedan Grad kulture kakav je Dubrovnik. Inače ulaz s Ploča uključujući i park kod Komarne se treba vratiti hitno u prvobitno stanje! Idemoooo, odgovorni! Jadranka Šimunović…

Molba Građansko upravnom odjelu u Dubrovniku

Udruga “Divlja liga vaterpolo”, predlaže  Građanskom upravnom odjelu u Dubrovniku, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, da se u cilju zaštite zakonitosti, a do 25.03.2021. (kada istječe tridesetodnevni rok) pokrene parnični postupak tužbom radi ispravka protiv “Vila Larus” d.o.o., zato jer je rješenjem Općinskog suda u Dubrovniku, br.  Z-10333/20 od 05.02.2021., poništena…

Klupa se piturava

Obavještavam građane da je klupa, koju sam ja ustupio na opće korištenje i montirao je 2019. godine na pomorsko dobro, “između” restauranta “Levanat” i ville “Elite”, odnesena na redovno održavanje. Podsjećam da je ta klupa bila moja, ali  onoga dana  kada sam ja tu (pokretnu) stvar, pričvrstio na obalnu nekretninu…