Input your search keywords and press Enter.

Novitate po Jadranki

Piše: Jadranka Barač, naša sugrađanka, koja je široj javnosti postala poznata kao autorica romana Lugareva kuća: to je roman o zbivanjima na najpoznatijem dubrovačkom otoku, o tamošnjem samostanu, jednoj legendi…
Da ne bi bilo previše nagađanja,
Ođe ćemo pretresat trenutna događanja
U gradu našemu a nekad i šire
Kako, kad i odkud Jadri vijesti izvire…

ŽENA SVEĆENICA…

Ne znam razlog zašto žene ne mogu biti svećenice u katoličkoj religiji…!? Ako ništa, više su poštovane osim što obavljaju jednostavnije poslove. Jesu li tri žene bile ispod razapeta Isusa…!? Većina do tada prisutnih muških oko križa su se pokupili, a pristupile su tri Marije: Isusova majka, Marija Magdalena i…

INTERMECO U BETULI no. 6

– Ala…da fermajte malo; ovaj macchiato…me jutros ne vonja kako jučer?! – prigovori kamarijeru Đuro. – Ovo je sve poluđelo od te Istanbulske…na finimentu će čeljad se pomlatit…!?- zabrinuto će kamarijer. – Ma…više su me inšepijali sa tezijem diskusijama na TV-u ! Kako klonovi ponavljaju i navijaju svaki za svoje.…

INTERMECO U BETULI no. 5

U betuli u gospara Tonka, vazda sjedi ista klupko; na istu uru, za istijem stolom, po rasporedu na istijem stočićima, s istijem bibitama i ne manjka nikad novitati, jerbo ovo ti je kako negda Grad od Njarnjasa. Evo u Dubrovačkom peću titulara: “ Postoji mogućnost ekskluzivnog korištenja otoka Lokruma za…