Input your search keywords and press Enter.

Novitate po Jadranki

Piše: Jadranka Barač, naša sugrađanka, koja je široj javnosti postala poznata kao autorica romana Lugareva kuća: to je roman o zbivanjima na najpoznatijem dubrovačkom otoku, o tamošnjem samostanu, jednoj legendi…
Da ne bi bilo previše nagađanja,
Ođe ćemo pretresat trenutna događanja
U gradu našemu a nekad i šire
Kako, kad i odkud Jadri vijesti izvire…

NOTRE DAM

„Za tri dana ću razrušiti hram; za tri dana ja ću ga ponovno podići“, rekao je svojim učenicima sin Marijin, posvećeni Sin Čovječji, tj. duhovni nasljednik Riječi Mojsija, Hermesa i svih starih sinova Božjih. Je li ispunio to hrabro obećanje, tu riječ posvećenika i onoga koji posvećuje? Da, ako se…

RAZBIJAČINA KAD NAM DOGULI

Kažu kako je stupanj transparentnosti neke strukture obrnuto proporcionalan njezinoj koruptivnosti. Kako iskoristiti taj uvid? Po pravosuđu naravno i po poštenoj čeljadi. Ehhh…a što je naša oporba? Jadna i blijeda! Kako je netko rekao trebalo bi za to vremena i smjena generacija. No, najvažnije od svega je: ”kasno moj Đurooo!“…

FORMA IDEALE

Znate li kako su se u Starom zavjetu prinosile žrtve Bogu? Veliki svećenik trebao je uzeti dva jarca kao žrtvu prinosnicu. Jedan jarac žrtvovao se kao prinos za grijehe naroda Izraela (Lev 16:15), dok se drugog jarca puštalo u divljinu (Lev 16:20-22). Prinos za grijehe pribavljao je oproštenje, a drugi…

Naklonost

Tko je sve naklonjen maloj i sirotoj i ugnjetavanoj Hrvatskoj. Predsjednica za stolom Trumpa?! Bori li se za principe; bog te mazo, ej! Može bit kako moćnici štite slabije i traže jednak odnos prema svima, bila to velika Turska, EU ili mala Hrvatska! Taman posla, vratimo se momenat doma. Tek…