Input your search keywords and press Enter.

Konzultate od Štete

Pazite na čistoču hrane!

Polugotovu hranu iz konzerve treba proprati! – time ste riješili jedan od faktora koji uzrokuju rak stomka…. Hrana koja obiluje nitratom, jedan je od rizičnih faktora za razvoj raka u trbuhu. Većina te konzervirane hrane poput graha, raznog drugog povrća, ili tunjevine u sebi imaju velike količine soli. Stoga je…