Input your search keywords and press Enter.

Crtice iz povijesti Grada

Piše: Prof. Đivo Bašić
Đivo Bašić rodio se u Dubrovniku 1969. godine. Završio je studij povijesti i arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru. Radi kao viši kustos i voditelj Pomorskog muzeja u Dubrovniku od 1994. godine.
O povijesti Grada lijepo je znati
zato ove crtice pažljivo prati,
što znao nisi sad naučit ćeš
i bogatiji duhom postat ćeš…

Sočanin i Sočanka (Sočani – stanovnici Osojnika i Prisojnika?)

„Sočan“ – ‘onaj u kome ima soka’. U Habdelićevu rječniku (sočen, succosus), u Stulićevu (‘sočan’; s naznakom da se nalazi u Rus. rječniku; sugoso, succosus). U Ivekovićevu (‘što ima soka, što je puno soka’). U pravom smislu. ‘Pečenice bjehu sočne’. (Gundulić, 171). ‘Sva po[l]ja i livade uzmu rađat travu sočnu’.…

Dubrovačka Republika i otvoreni slobodnotrgovinski zametak početaka i prosperiteta SAD-a

Evo nekih izvadaka iz tekstova o Dubrovačkoj Republici i SAD-u: „Iako nema podataka o stavu dubrovačke vlade, možemo reći da su stari Dubrovčani kao cjelina sa simpatijom pratili oslobađanje Amerike. Nisu to radili samo iz sentimentalnih motiva, što se diže jedna nova republika, jer su Dubrovčani jednako dobro znali voditi…

O dubrovačkom Lazaretu

Putopisac Evlija Čelebija (1611.-1680-ih?) i austrijski car Franjo I. (1768.-1835.) o dubrovačkom Lazaretu U najnovije vrijeme pronađen je novi prostor u starom dubrovačkom Lazaretu na Pločama (navodno između „osme“ i „devete“ lađe, računajući obrnuto i zanemarujući rimske brojeve na lađama), pa je početno definiran kao „gustijerna“, ali kako je prilično…