Input your search keywords and press Enter.

Crtice iz povijesti Grada

Piše: Prof. Đivo Bašić
Đivo Bašić rodio se u Dubrovniku 1969. godine. Završio je studij povijesti i arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru. U Pomorskom muzeju u Dubrovniku radi od 1994. godine kao kustos (1995.), viši kustos (2004.) i muzejski savjetnik (2016.), te je bio i voditelj Pomorskog muzeja (2006.-2013.).
O povijesti Grada lijepo je znati
zato ove crtice pažljivo prati,
što znao nisi sad naučit ćeš
i bogatiji duhom postat ćeš…

Neki podaci o špiljama u okolici Dubrovnika

„Izašli su [prilozi o špiljama] lanjske [1916.] godine u krasno uređivanoj češkoj reviji ‘Zlata Praha’ u br. 48.-52. pod naslovom ‘Z vyzkumnych cest pod krasech Balkanu’ (‘S istražnih putovanja po balkanskim kršima’). Napisao ih je dr. K. Absolon, vrsni čuvar moravskog zemaljskog muzeja u Brnu, veoma zaslužni istraživalac balkanskih špilja…

O gosparu Marinu Kastrapeliju

Marin Kastrapeli (1912.-1999.) – jedan od zadnjih gospara i dobri duh Gornjeg Konala u Dubrovniku             „Rodio se 10. svibnja 1912. u Majkovima (Dubrovnik). Završio je Pomorsko-trgovačku akademiju u Dubrovniku i plovio u svojstvu kormilara i časnika na brodovima trgovačke mornarice. Ispit za poručnika položio je 1933., a za kapetana 1937.…

Jezuit Ruđer Bošković i mason Voltaire

Ruđeru Boškoviću i kustosu Arkadije Voltaire se 1746. zahvaljuje zbog zauzimanja u svrhu primanja u rimsku Akademiju Arkadiju, te kao i u ostalim zahvalama ponavlja pohvale Družbi (isusovaca/jezuita) nazivajući je svojom zaštitnicom u Italiji i Parizu. Iz ovoga je razvidno Voltaireovo zadovoljstvo primanjem u novu akademiju, ali i time stečena…

Nekadašnje kupalište republike u Dubrovniku

– u ozračju „jugoslavenske zajednice“   „’Republika Danče’ postojala je prije osnutka plivačke sekcije Š. K. ‘Juga’ krajem 1923. godine. Omladina je nastavila u ljetu 1924. god. svoj život na Dančama, kolijevci ‘Juga’ u novim okolnostima. Svoje običaje nije zaboravila. I danas [1984.], nakon više od šest desetljeća, ima njihovih…