Input your search keywords and press Enter.

Marija Šteta

8557 Articles2 Comments

S.O.S sa rijeke Neretve

S.O.S sa rijeke Neretve  (snimka od jučer u Metkoviću na Neretvi  11.11.2019.) Hrvatskim vodama !! Rijeka Neretva se guši u…