*

17818 Articles4 Comments

DKD: KRUNA PETOGODIŠNJEG RADA

Znanstvenici Gorana Stepanić i Pavel Gregorić predstavili knjigu Gučetićevih komentara uz Aristotelovu Retoriku Dubrovačke knjižnice organizirale su, 18.…